Home

Wat is KipVis?

KipVis is een kunstwerkplaats met 14 ateliers voor kunstenaars/creatieve ondernemers die werken in verschillende disciplines.

KipVis biedt werkruimte voor gastkunstenaars en er wordt hard gewerkt aan het realiseren van een grafische werkplaats.

Regelmatig vindt er activiteiten plaats. Projecten van KipVis kunnen beschouwd worden als een ongeordend voorstadium van een galerie, museum of andere podia.

KINDERKUNSTWEEK 2017 22 MRT – 2 APRIL.

PZC 21.01.2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ook dit jaar deed Kipvis mee aan de Kinderkunstweek, de ateliers van Michiel Paalvast, Marijn Kluijfhout en Marieke van der Perk, en Giel Louws stonden ter beschikking.

2017-03-31 14.42.12

 

GRAFIEKBEURS !

Kunstwerkplaats KipVis/Grafische werkplaats VirusGrafiek 

zaterdag 29 oktober 12 – 17 uur

3 exposities en demonstraties in de grafische werkplaats

– Grafiekbeurs zaterdag 29 oktober 12 – 17 uur. In kunstwerkplaats KipVis vindt een grafiekbeurs plaats. Verschillende kunstenaars exposeren en verkopen hun werk op deze beurs.

– Expositie VirusGrafiekestaffete. Een weerslag van het proces en eindresultaat van de VirusGrafiekestaffete, één unieke prent door 5 kunstenaars achtereenvolgens gedrukt.

– Expositie ’24 hour comicday Vlissingen’. 24 hour comicday is een jaarlijks terugkerend wereldwijd evenement waarin tekenaars 24 uur onafgebroken werken aan een strip van 24 pagina’s. De expositie omvat strips die de afgelopen jaren gemaakt in Vlissingen zijn.

– Tijdens de beurs zijn er demonstraties op de etspers en proefpers in de grafische werklplaats van VirusGrafiek. Ook is de Print op het Witte Paard aanwezig die live drukt met alternatieve druktechnieken. roadkill-1Beeld; Ben Vranken

 Meer info op; http://www.maandvandegrafiek.nl/

Kunstpark derde editie | 2016 – 2017 | verkiezing

Op zaterdag 28 mei a.s. organiseerden we de verkiezing van het derde beeld in kunstwerkplaats KipVis. 

http://www.ikbeneengod.one/

De kunstenaars die een ontwerp indienden;

Arno Arts | Jorge Bakker | Peter Bastiaanssen | Klaas Gubbels | Bas Lugthart & Maree Blok

Winnaar werd het beeld van Bas & Maree

13321679_1179269662117760_4679204796447239280_n

 

12923117_1132735626770696_3919703778392630919_n

Plaats en toekomst professionele beeldend kunstenaars in Zeeland
17 april 2016 – Kipvis, Dreestraat 1 Vlissingen
14:00 – 17:00
Organisatie Leon Riekwell, Henk Postma & Nico Out

Het kunst- en cultuurklimaat is in beweging. Voor beeldend kunstenaars heeft dat gevolgen. De vraag verandert, het publiek vergrijst, geldstromen verschuiven of drogen op, communicatiemiddelen nemen toe, presentatieruimtes staan onder druk of verdwijnen. Professionele beeldend kunstenaars zijn in de Zeeuwse infrastructuur een grote – wellicht de grootste – groep, maar zij opereren veelal individueel. Het gesprek over ontwikkelingen die hen in hun beroepspraktijk raken vindt niet of niet systematisch plaats. En als het al plaats vindt is de weerklank naar buiten gering.
Vanuit verschillende posities nemen wij dit alles waar. Leon Riekwell als organisator en kunstenaar, Henk Postma als journalist en cultureel ondernemer en Nico Out als kunstcriticus en bemiddelaar tussen kunst- en publiek. Wij hebben alle drie een ruime ervaring in beleid en praktijk en hebben het initiatief genomen een gesprek te organiseren met zoveel mogelijk professionele kunstenaars uit Zeeland. Dat gesprek vindt plaats op 17 april van 14.00 – tot 17.00 uur in Kipvis, Vlissingen.

Nico Out zal het gesprek leiden. Er staan drie vragen centraal:
1. Wat wil ik als kunstenaar? Hoe ziet het ideale kunstklimaat eruit?
2. Wat is de huidige praktijk? Wat belemmert me?
3. Hoe los ik dat op? Wat moet er anders?

We reiken gespreksstof aan in enkele korte – 10 minuten – inleidingen.
Henk Postma – De veranderende rol van de overheid als stimulator en concurrentievervalser”.
“Ik ga het hebben over de geldstromen en het gebruik ervan. Ik toets dat aan de vroegere praktijk in Vlissingen, die een besteding kende waarin kunstenaarsbeleid en kunstbeleid elkaar
versterkten.”
Leon Riekwell – “Waarom stagneert de ontwikkeling van een goed klimaat voor de professionele beeldende kunsten in Zeeland?”
“ Politiek, noch de door de politiek gesubsidieerde instanties, zijn in staat een beleid te realiseren waardoor beeldende kunstenaars uitgedaagd worden om hun beroepspraktijk uit te
oefenen. Ik wil met een aantal voorbeelden aantonen waar het nu misloopt en waarom – en hoe het naar mijn mening anders kan.”
Nico Out – “Tijd voor echte verandering. Een nieuw samenspel van kunstenaar, publiek, overheid, onderwijs en bedrijfsleven”.
“Om zowel het kunstklimaat als de positie van de kunstenaar te verbeteren zijn nieuwe allianties nodig die op andere manieren dan voorheen draagvlak en kansen creëren. Ik bepleit
omdenken, mede geïnspireerd door de Nieuwe Economie.”

Gevoed door de inleidingen bespreken we daarna de vragen. Eerst in kleinere groepen, daarna plenair. We willen de middag afsluiten met een aantal conclusies en actiepunten. Eén daarvan is het aangaan van een gesprek met de Provincie over het verder invullen van de Provinciale Cultuurnota. Wij vragen je dit bericht onder zoveel mogelijke collega’s te delen. Het is handig als je laat weten dat je komt. Mail even naar beeldendekunstenzeeland@gmail.com. Tot ziens!

Leon Riekwell, Henk Postma & Nico Out

Kinderkunstweek in Kipvis !

KKW_LOGO2016

 


 

 

 

Voor de Kinderkunstweek stellen drie kunstenaars hun atelier open, Marieke van der Perk/Marijn Kluijfhout, Michiel Paalvast, en Giel Louws. Zij bedachten een activiteit in het kader van Gewoon Kunst. Met dank aan de Teeken Akademie Middelburg. Van de resultaten zaleen tentoonstelling worden gemaakt.

Plaatsing beeld in Kunstpark Vlissingen

Teja_Ikbeneengod-1500

 

Arnemuidse Fisherman’s Friend Art Fair

Voor details zie onderstaande flyer.

Opening door Roos Gortzak, directeur Vleeshal Middelburg, ongeveer om 16:30, in café Spoorzicht.

bijdragen van;
Hans Bommeljé, Ans Couwenberg, Tamara Dees, Rosalinde van Ingen Schenau, Monique Jasperse, Ko de Jonge / Sjoerd Paridaen, Marijn Kluijfhout, Giel Louws, Ramon de Nennie, Hans Overvliet, Marieke van der Perk, Leon Riekwell, Petra Rouwendal, Peter Steutel, Ben Vranken, Machteld van der Wijst

 

affaf flyer

De 24 hours comic day is een wereldwijd event waarbij striptekenaars ieder 24 uur onafgebroken werken aan een verhaal van 24 pagina’s. Ook Kunstwerkplaats KipVis in Vlissingen is dit keer wederom van de partij en zal onderdak bieden aan een aantal tekenaars. ( update volgt ).

Durf jij deze uitdaging aan en denk je genoeg in huis te hebben om deze slijtageslag te overleven? Meld je dan aan op de Facebookpagina maar doe het snel want de ruimte is beperkt!

Fans zijn natuurlijk van harte welkom om een kijkje te nemen en de tekenaars aan te moedigen op zaterdag van 12 tot 20 uur en op zondag van 10 tot 12 uur.

Op de sociale media zal de voortgang van het event te volgen zijn

Wanneer? van zaterdag 3 oktober 12 uur ‘s middags tot zondag 4 oktober 12 uur ‘s middags.

Voor wie? Striptekenaars met een ijzeren gestel!

Waar? Kunstwerkplaats KipVis, Dreesstraat 2 in Vlissingen.

Deelname is gratis! Parkeren ook!

http://www.24hourcomicsday.com

https://www.facebook.com/24HourComicsDay

28 maart 2015

zaterdag 28 maart ’15

Kunstwerkplaats KipVis wil aan de rand van Paauwenburg rondom de watergang bij de Willem Klooslaan een beeldenpark realiseren met veertien kunstwerken die de wandelaar verwondert en tot nadenken stemt.
Het project kreeg de naam Ik ben een God…… naar de beroemdste dichtregel van Willem Kloos.

Op 28 maart werden de 7 nieuwe ontwerpen van editie 2 /2015 gepresenteerd. Wijkbewoners en belangstellenden konden ’s middags hun voorkeurstem uitbrengen
De dummy’s werden dit jaar gemaakt door:
Hans Bommeljé
Loek Grootjans
Teja van Hoften
Rosalinde van Ingen Schenau
Yvette Lardinois
Harry Vandevliet
Kees Wijker

Uiteindelijk werd de inzending van Teja van Hoften uitgekozen. Er wordt nu gewerkt aan het realiseren van dit beeld. U kunt hieraan bijdragen : Word vriend / vriendin van het project “ik ben een God in het diepst van mijn gedachten” door 15 euro (meer mag ook) over te maken op bankrekeningnummer NL40SNSB0907601472 tnv Stichting Kipvis ovv IBEG en uw adresgegevens. U ontvangt als dank een bijzonder presentje geïnspireerd op het winnende ontwerp van teja van hoften!

ibeg
Idee project: Ko de Jonge
Meer informatie:  zie projecten en/ of de facebookpagina Kunstpark Vlissingen.

 


 

20141113_155153  P1020580  P1020577 kopie  20141113_155212

Plan voor een Grafische Werkplaats KipVis

Aanleiding

Het idee om een Grafische Werkplaats te starten is ontstaan door de oprichting van Virus grafiek, een initiatief van Leni van den Berge, Liesbeth Labeur, Ben Vranken en Jeroen Kersouw. De uitgave Grafiek (Decreet dec. 2013) en de maand van de grafiek 2013 waren hiervoor de aanleiding. Een van de doelstellingen van Virus grafiek is het streven naar een Grafisch Werkplaats voor Zeeland.

De Grafische Werkplaats bestaat uit drie onderdelen:

–                    Een grafisch atelier (etspers)

–                    Een kinderatelier/workshopruimte/tentoonstellingsruimte

–                    Een drukkerij voor het drukken met loodzetsel

Grafisch atelier

Het grafisch atelier wordt ingericht om kunstenaars zelfstandig met grafische technieken te laten experimenteren. In eerste instantie gaat het om hoogdruk (linosnede en houtsnede), monoprints en etsen (droge naald). Naast een etspers zijn er gereedschappen voor linosnede en houtsnede aanwezig. Materiaal kan tegen kostprijs worden aangeschaft.

Kinderatelier “ Stempelkussen” /workshopruimte/tentoonstellingsruimte

Enkele kunstenaars zijn in de praktijk al bezig met grafische technieken op scholen en in de naschoolse opvang. Onderdelen zouden heel goed uitgevoerd kunnen worden in het kinderatelier. Deze ruimte wordt zo ingericht dat het ook als workshops gebruikt kan worden voor leerlingen van het VO en de wijk Pauwenburg.

Drukkerij “De Lichte Drukkery”

De drukkerij is mogelijk gemaakt door de schenking van een proefpers en het materiaal dat al in bruikleen is gegeven door De Drvkkery uit Middelburg. In december wordt een proefpers FAG Form-test Type CP-50 opgehaald in Breda, evenals een antiek snijapparaat  H. van Randwijk & Co dat uit Dordrecht komt. De drukkerij wordt een werkplaats om o.a. “kunstboeken” en poëziebundels of andere druksels te maken. Het eerste project in samenwerking met de Vlissingse bibliotheek staat in de steigers. Een boekje uit te geven met als werktitel “700 jaar Vlissingen, de stad, de dichter en de kunstenaar”

 

Bedrijfsvoering

Voor het grafisch atelier worden beheerders gevraagd die in KipVis een atelier hebben,  volgens rooster. In ruil hiervoor kunnen zij een aantal dagdelen per jaar gebruik maken van het grafisch atelier/de workshopruimte/de drukkerij. Kunstenaars die van het grafisch atelier gebruik willen maken, melden dat via email en betalen via de bank (zie tarieven).Voor de drukkerij/zetterij wordt een beheerder gezocht via het netwerk van ‘drukwerk in de marge’/drukkerijen in Zeeland, die als tegenprestatie zelf ook van de drukkerij gebruik mag maken. De beheerder is verantwoordelijk voor het juiste gebruik van de pers en het zetmateriaal.

Het Kinderatelier/workshopruimte kan worden gebruikt door kunstenaars van binnen en buiten KipVis  tegen een nog nader te bepalen tarief.

Eventueel kan een stageplaats worden geboden aan een leerling Mediavormgeven (4e jaars) van het Grafisch Lyceum in Rotterdam/Scalda, woonachtig in de regio.

Scholing

Voor het loodzetten en het werken met de proefpers kan scholing plaatsvinden door:

–                    in-huis-training mensen uit de omgeving die het ambacht nog beheersen

–                    Bij het Drukkerij Museum te Etten-Leur

 

Openingstijden

Telefonisch of per mail reserveren. Openingstijden (nader te bepalen) op afspraak.

 

 

http://www.24hourcomicsday.com/

https://www.facebook.com/24HourComicsDay

Facebook

Kipvis heeft een nieuwe foto toegevoegd. ... See MoreSee Less

2 days ago  ·  

Voor slechts 25 euro per prent haalt u fijne kunst in huis en steunt u het project "Ik ben een God" in Kunstpark Vlissingen. Het derde beeld van kunstenaars Bas Lugthart en Maree Blok, " Rustplaats Vlissingen" wordt bij voldoende financiering geplaatst als derde beeld.

Helpt u mee om het beeldenpark te laten groeien?

Voor meer info kijk op www.ikbeneengod.one
... See MoreSee Less

Heel de maand december te bezichtigen bij ons!!!

5 months ago  ·  

Kipvis heeft een evenement van Virusgrafiek gedeeld. ... See MoreSee Less

Grafiekbeurs

oktober 29, 2016, 12:00pm - oktober 29, 2016, 10:00am

Virusgrafiek

Op zaterdag 29 oktober aanstaande vinden er vanwege de Maand van de Grafiek veel grafiekactiviteiten plaats in Vlissingen. Er is dan een grafiekbeurs, een weerslag van de VirusGrafiekestaffete, een expositie van strips, gemaakt tijdens 24 Hour Comic Day. Er zijn demonstraties op de etspers en proefpers in de grafische werkplaats. Ook zal Print op het Witte Paard live drukken. Locatie: KipVis / Pop-up grafische werkplaats van VirusGrafiek, Dreesstraat 2, Vlissingen.

6 months ago  ·  

Kipvis heeft een foto van Kunstpark Vlissingen gedeeld. ... See MoreSee Less

het stemmen tellen was zeer spannend....een nek aan nek race...maar met de meeste stemmen heeft het beeld van Bas Lugthart en Maree Blok gewonnen!

11 months ago  ·  

Kipvis heeft een foto van Kunstpark Vlissingen gedeeld. ... See MoreSee Less

Zaterdag te koop bij Kipvis voor 20 euro ( genummerd en gesigneerd ) Geïnspireerd op het beeld van teja van hoften Dubbele blinddruk / monotype 2016 Marieke van der Perk / Marijn Kluijfhout / Rob Verhage Oplage 100

11 months ago  ·  

Kaart

Klik op de afbeelding voor een grotere weergave